طراحی سایت ارزان مشهد , طراحی سایت مشهد , طراحی سایت اختصاصی ,چگونه هوش مصنوعی می‌تواند در کتابخوانی کمک کند؟

چگونه هوش مصنوعی می‌تواند در کتابخوانی کمک کند؟

بخش تحقیقاتی گوگل دو وب ‌سایت ارائه کرده است که در این وب‌ سایت‌ ها، توانایی هوش مصنوعی در درک صحبت ‌های انسان به خوبی نشان داده می‌شود. مرکز تحقیقات گوگل شیوه فهمیدن «فرآیند زبان طبیعی» در هوش مصنوعی را منتشر کرده است.