طراحی سایت ارزان مشهد , طراحی سایت مشهد , طراحی سایت اختصاصی , تنظیم پشت زمینه در css

آموزش css جلسه چهارم: تنظیم پشت زمینه در css

یکی از مهمترین امکانات صفحات وب امکان انتخاب صفحه یا رنگ برای پشت زمینه است. موضوعی که به راحتی طراحی صفحه شما را با تغییرات چشمگیری همراه خواهد کرد. در سلسه مراتب آموزش css امروز قصد داریم تا به بررسی پشت زمینه در css بپردازیم.