شبکه های کامپیوتری چیست و چه مزیت هایی دارد؟

شبکه های کامپیوتری اولین چیزی که با شنیدن واژه شبکه های کامپیوتری به ذهن شما خطور میکنه ، شبکه کردن چند سیستم و بازی کردن با یکدیگر ( بازی کامپیوتری Counter-Strike ) می باشد. شبکه کامپیوتری ترکیبی از چند دانش مختلف از جمله برق و مخابرات و کامپیوتر میباشد. حالا ادامه مطلب…