خانه ی جنگلی زیبای جیم اولسون

خانه ی جنگلی زیابی شرکت اولسون کاندیگ، طراحی مدرن و طبیعت را با یکدیگر تلفیق کرده است. همیشه با خودم فکر می کردم، زندگی در یک خانه ی جنگلی چه حسی میتونه داشته باشه. فکر کنید، در یکی از مناطق زیبای شمال کشور یک کلبه ی زیبا و مدرن در ادامه مطلب…