حسین دوران توسعه دهنده

بروید پایین!

پروفایل شخصی حسین دوران درباره ی من

حسین دوران دانشجوی رشته ی نرم افزار از دانشگاه سجاد مشهد از دی ماه سال 97 در توکاپس مشغول به کار است.

ابتدا فعالیت خود را از فرانت اند و سپس به بک اند گسترش داده است.

مهارت های من من در موارد ذیل مهارت دارم

  • forntend
  • backend

پروژه های حسین دوران پروژه هایی که من در آن مشارکت داشته ام