محمد قاسمی مدیر پروژه

بروید پایین!

پروفایل شخصی محمد قاسمی درباره ی من

محمد قاسمی مهندس آی تی از دانشگاه خیام مشهد می باشد ,ایشان از سال ۱۳۹۱ در حوضه ای طراحی وب کار میکنند

مهارت های من من در موارد ذیل مهارت دارم

  • forntend
  • backend
  • db

پروژه های محمد قاسمی پروژه هایی که من در آن مشارکت داشته ام